CENÍK

PRÁVNICKÉ OSOBY:

vedení účetnictví - položkově: 30 Kč / položka ÚD
Daňové přiznání - Daň z příjmů právnických osob: od 3 000 Kč včetně výkazů (Rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha DP)

FYZICKÉ OSOBY:

vedení daňové evidence - položkově: 30 Kč / položka PD
Daňové přiznání - Daň z příjmů fyzických osob: od 2 000 Kč (včetně sestavení přehledu na SP a ZP)

FYZICKÉ OSOBY (nepodnikající - závislá činnost):

Daňové přiznání - Daň z příjmů fyzických osob: od 1000 Kč (dle rozsahu příloh a zpracování)

MZDY:

zpracování měsíční mzdy včetně odvodů a mzdové agendy: 250 Kč / zaměstnanec
zastupování při kontrolách (SP, ZP): 500 Kč / hod.

OSTATNÍ:

Daňové přiznání - Daň z přidané hodnoty: 500 Kč (samostatné sestavení)
Daňové přiznání - Silniční daň: 500 Kč (1-3 vozidla, každý další vozidlo + 100 Kč)
Daňové přiznání - Darovací daň: od 1 000 Kč (dle rozsahu)
Daňové přiznání - Daň z nemovitých věcí: od 1 000 Kč (dle rozsahu)
zastupování (jednorázové) na FÚ na základě plné moci: 1000 Kč / hod.
jiné účetní a administratívní práce, poradenství:
(dle rozsahu a druhu)
300 - 1000 Kč / hod.

Ceny jsou smluvní a závisí na dohodě obou stran.

Horní a dolní hranice průměrné ceny zohledňuje složitost a rozsah účetních případů, přebírání a předávání dokladů.